Servicemenyen gir deg alle muligheter, i både hverdag og helse.

I servicemenyen finner du tjenester som gjør hverdagen enklere. Fra tilbud om lunsj eller middag, til vask, datahjelp, helsetjenester og mer til. Alt utført av kyndig, praktisk og serviceinnstilt personell som utelukkende er på jobb for å hjelpe deg og naboene dine.

Et liv i Villa Montebello skal være både praktisk, lettvint, smart – og trygt.

Et liv i Villa Montebello skal være både praktisk, lettvint, smart – og trygt.

Betjening der du bor
Som beboer på Villa Montebello vil du få nyte godt av en omfattende servicemeny. Denne er et tilbud som kan sørge for at alle behovene dine – både de du har i dag og de som kan dukke opp i fremtiden – blir tatt godt vare på. Beboerne faktureres for tjenestene som en serviceavgift, avhengig av benyttelse.

FELLES MÅLTIDER
Det tilbys felles middag alle dager i uken, hvor både meny og mattilbud legges opp i samråd med beboerne. Dette blir ikke ordinær kantinemat, men måltider komponert av flinke kokker og tilberedt av førsteklasses råvarer. Smaksopplevelse skal være fast gjest ved alle bord. Felles lunsj kan også tilbys om beboerne har et felles ønske om dette. Kaffe, te, frukt og snacks gjøres tilgjengelig i fellesområdene på dagtid mellom måltidene. Ytterligere vil det kunne bestilles alkohol til måltidene, avhengig av hvorvidt skjenkebevilgning fra kommunen blir innvilget.

EKSTRA SERVICE
For å lette hverdagen inkluderer servicemenyen praktisk hjelp i hverdagen. Som beboer i Villa Montebello bestemmer du selv hva slags hjelp du ønsker, det være seg rengjøring, tøyvask, stryking, sengetøy, hjelp til innkjøp, bestilling av dagligvarer, teknisk hjelp til telefon/iPad/PC, sosialt samvær eller følgetjenester.

RENGJØRING FELLESAREALER
Fellesarealene rengjøres gjennom avtalen med Tjenesteleverandøren. Arealene holder en svært høy kvalitet og standard, se egen beskrivelse av disse.

TRENING
Det vil tilbys trening i gruppe, ledet av personlig trener, i tillegg vil servicepersonellet legge til rette varierte aktiviterer for beboerne.

DAGLIGE AKTIVITETER
Servicepersonellet legger til rette varierte felles aktiviterer for beboerne. Disse kan foregå både i Villa Montebello og andre steder i byen, alt avhengig av været og beboernes ønsker.

Når det offentlige tilbudet ikke er det smarteste valget

I Norge er vi privilegert med et av de aller beste helsetilbud i verden. Alle, uansett alder, bakgrunn og livssituasjon skal få tilbud fra det offentlige om nødvendig pleie. Dette kommer med en pris; et pleietrengende menneske betaler 85% av pensjonen sin til det offentlige – opp til en svært høy andel av personinntekt.

For en minstepensjonist er dette en helt grei løsning, vinningen går stort sett opp i spinningen. For et menneske med en betydelig pensjonsinntekt vil dette derimot bli en ligning med stort sett bare negative faktorer; utgiftene vil overstige prisen på tjenesten. I slike tilfelle vil Villa Montebello, i samarbeid med Stendi, kunne tilby omsorgstjenester av høy kvalitet tilpasset hver enkelt beboer.