Serviceavtalen tenker på alt, så slipper du å gjøre det.

Sentralt i serviceavtalen finner du husverten, en person hvis eneste oppgave er å sørge for at beboerne har det bra. En kyndig, praktisk og serviceinnstilt person som utelukkende er på jobb for å hjelpe deg og naboene dine.

Et liv med husvert er både praktisk, lettvint, smart – og trygt.

Et liv med husvert er både praktisk, lettvint, smart – og trygt.

KOSTNADSFORDELING
Kontakt megler for mer informasjon om pris og innhold i servicetjenestene.

Servicavgiften inkluderer husverten og trygghetsalarmen for hver sameier. Ytterligere kan man velge til felles middag hver dag, felles lunsj en dag i uken, kaffe te, frukt og diverse snacks tilgjengelig i fellesområdene innenfor gitte tidsrom, praktisk hjelp i leiligheten din, gruppetrening med personlig trener, daglig aktiviteter i regi av husverten, samt rengjøring av fellesarealer og den enkeltes leilighet.

FELLES MÅLTIDER
Sameiet vil gjennom serviceavtalen tilstrebe servering av middag alle dager i uken, hvor både meny og mattilbud legges opp i samråd med beboerne. Dette blir ikke ordinær kantinemat, men måltider komponert av flinke kokker og tilberedt av førsteklasses råvarer. Smaksopplevelse skal være fast gjest ved alle bord. Det legges også opp til en felles lunsj en dag i uken. Både kaffe, te, frukt og snacks blir tilgjengelig i fellesområdene på dagtid mellom måltidene – noe er inkludert og annet er tilvalg i serviceavgiften. Om kommunen innvilger skjenkebevilgning vil det også tilbys alkoholholdig drikke til måltidene.

EKSTRA SERVICE
For å lette hverdagen kan beboerne få praktisk hjelp leiligheten på dags, ukes eller månedsbasis, omfanget bestemmer du selv gjennom serviceavtalen. Du devinerer selv hva slags hjelp du ønsker, det være seg rengjøring, tøyvask, stryking, sengetøy, hjelp til innkjøp, bestilling av dagligvarer, teknisk hjelp til telefon/iPad/PC, sosialt samvær eller følgetjenester.

RENGJØRING FELLESAREALER
Fellesarealene rengjøres gjennom avtalen med Stendi Omsorgstjenester (tidligere Aleris). Arealene holder en svært høy kvalitet og standard, se egen beskrivelse av disse.

TRENING
Det vil tilbys trening i gruppe, ledet av personlig trener, opptil flere ganger hver uke, i tillegg vil husverten legge til rette varierte daglige aktiviterer for beboerne.

TRANSPORT
Husverten vil bistå sameierne med booking av transport, og det vil vurderes bil-pool for sameierne om dette er en ønsket fellestjeneste.

DAGLIGE AKTIVITETER
Husverten legger til rette varierte daglige felles aktiviteter for beboerne. Disse kan foregå både i Villa Montebello og andre steder i byen, alt avhengig av været og beboernes ønsker.

Villa Montebello er ikke designet for å være et eldre- og sykehjem, men vil fremdeles være et fabelaktig sted å bo hvis helsen skulle begynne å kreve sitt. I nært samarbeid med Stendi (tidligere Aleris) kan vi tilby en rekke tilvalg som inneholder helse- og omsorgstjenester i absolutt toppklasse.

Villa Montebello er ikke designet for å være et eldre- og sykehjem, men vil fremdeles være et fabelaktig sted å bo hvis helsen skulle begynne å kreve sitt. I nært samarbeid med Stendi (tidligere Aleris) kan vi tilby en rekke tilvalg som inneholder helse- og omsorgstjenester i absolutt toppklasse.

TILVALGSTJENESTER

TERAPIROM
I terapirommet kan beboerne få helsetjenester tilpasset egne konkrete behov. Dette kan for eksempel være fysioterapi, muskel- og massasjeterapi, frisør og fotbehandling.

INDIVIDUELLE BEHOV
Stendi (tidligere Aleris) Omsorgstjenester tilbyr også individuelt tilpasset velferdsanalyse, hvor det gjøres en grundig gjennomgang av beboernes behov. Deretter tilrettelegges behovene med sam-arbeidspartnere for å komme frem til de beste løsningene.

HJEMMESYKEPLEIETJENESTER
Hjemmesykepleietjenester av høy kvalitet, leveres som enkeltbestilling eller faste avtaler for kroniske eller langtidsvarende hjelpebehov. Avtaler som Oslo kommune har med individuelle beboere kan fritt benyttes i Villa Montebello.

TRYGGHETSALARM
Hver leilighet utstyres med digital trygghetsalarm, med en liten radiosender. Senderen fungerer både utendørs og innendørs, og har også innebygget GPS for å vise hvor en hendelse har funnet sted. Slik kan du være trygg på at hjelpen kommer dit du er, om du skulle trenge den. Når alarmknappen trykkes inn oppnås toveis kontakt med Stendi alarmsentral, som er bemannet med helsepersonell døgnet rundt hele året. Stendi Omsorgstjenester legger stor vekt på kvalifisert personell, og har noen av landets beste private helsetjenester.

STENDI OMSORGSTJENESTE
Stendi Omsorgstjenester sørger for god opplæring av servicepersonell, slik at du som beboer er i gode hender.

Stendi førsteklasses helsetjenester vil være lett tilgjengelig. Videodoktor og egen koordinator for beboerne som ønsker å benytte seg av Stendi sykehus, medisinske tjenester, eller private helsetjenester. Vi garanterer kort ventetid og utmerket service. Stendi er opptatt av å møte behovene til beboerne i Villa Montebello, og kan imøtekomme de fleste forespørseler om tilleggstjenester innen trygghet, omsorg og service. Som beboer vil du få egne rabatter på alt av hjemmetjenester Stendi Omsorgstjenester kan levere.

For de som ønsker kan tilvalget videodoktor være et godt alternativ. Da får du en 1 til 1 konsultasjon, uten å måtte besøke sykehus.

Når det offentlige tilbudet ikke er det smarteste valget

I Norge er vi privilegert med et av de aller beste helsetilbud i verden. Alle, uansett alder, bakgrunn og livssituasjon skal få tilbud fra det offentlige om nødvendig pleie. Dette kommer med en pris; et pleietrengende menneske betaler omtrent 85% av pensjonen sin til det offentlige – opp til en svært høy andel av personinntekt. For en minstepensjonist er dette en helt grei løsning, vinningen går stort sett opp i spinningen.

For et menneske med en betydelig pensjonsinntekt vil dette derimot bli en ligning med stort sett bare negative faktorer; utgiftene vil overstige prisen på tjenesten. I slike tilfelle vil Villa Montebello, i samarbeid med Stendi, kunne tilby omsorgstjenester av høy kvalitet tilpasset hver enkelt beboer som et prisgunstig alternativ til offentlige tjenester.