Leietaker

Som leietaker er mye inkludert. Leien dekker alt av bokostnader og fellesutgiftene er inkludert. Det samme er kostnadene til vår ansatte, vaktmester, vask av fellesområdene og mye mer. Ytterligere tilvalgstjenester faktureres separat etter dine behov.