En trend med stadig større moment

Det kan virke som om Nils Brenna har vært ute en vinternatt før, og med 38 års erfaring fra eiendomsbransjen har han garantert rundet et hushjørne eller to også. Her skal han fortelle om boliger som er spesialtilpasset for seniorer, den raskest voksende trenden i det norske eiendomsmarkedet.

Det er spesielt én ny løsning som er spennende; selveier-leiligheter som kan omsettes fritt i et marked med stadig større etterspørsel. I disse boligene får eldre både i pose og sekk – et sosialt liv med likesinnede, samtidig som verdiene de har brukt hele livet på å bygge opp blir forvaltet på en god måte. «Det blir stadig flere eldre i samfunnet. De lever stadig lengre og sitter på stadig større verdier», sier Nils.

«Dette er trender som hver for seg vil skape bevegelser i samfunnet, og som sammen skaper store endringer. Mange blir sittende alene etter at ektefellen faller fra, og nye forventninger til livskvalitet gjør at de søker endringer. Et annet element som spiller inn er det som kalles sandwichgenerasjonen, konsekvensen av at foreldre lever lengre, og at barna deres får egne barn senere i livet. Slik får vi mennesker i slutten av førtiårene med omsorgsansvar på begge sider; barn i tenårene og foreldre i åttiårene. Vi blir klemt fra begge sider, derav sandwich. Det blir lett slik at foreldrene føler at de maser, ønsket om å ikke være til bry stikker dypt hos eldre. Derfor søker de løsninger hvor de slipper å være det.»

SAFETY IN NUMBERS
«Det offentlige tilbudet kneler lett», fortsetter han, «det kan gå lenge mellom hver gang de eldre får omsorg ut over de helt basale behovene. Dette er det mange aktører som vet å sko seg på. Aldershjem med døgnpriser på nivå med et eksklusivt hotell er ikke ukjent, tilbud som i utgangspunktet skal være korttids kan vare i flere år.

I et forvaltnings- perspektiv er dette ikke særlig fornuftig, 3000 kroner i døgnet hvert døgn hver måned i flere år kan sette spor i enhver økonomi, særlig hvis det finansieres gjennom salg av bolig. Men de eldre får dekket behovene sine; selskap med likesinnede og ikke minst jevngamle, omsorg, pleie og vissheten om at det er noen der til en hver tid hvis behovet skulle dukke opp.

Eldrebolig som selveier – en ny økonomisk arena «Som en motvekt mot «penger-ut-av-aldershjems-vinduet» trenden har det i det siste dukket opp noen løsninger som betrakter dette behovet med en helt ny tilnærming. Disse er foreløpig svært sjeldne, men er i ferd med å bli flere. Her kjøper de eldre selveierleiligheter i bofellesskap, og kan nyte godt av samværet med andre på samme alder og tilbudet som konseptet stiller opp med: Døgnåpen resepsjon, fellesområder og trimrom, samt «fast-track» kontakt med all verdens helsetilbud – vesentlige faktorer for godt voksne mennesker. Boliger er et av de tryggeste investeringsobjektene vi har,» avslutter han, «og med denne løsningen vil man også sitte igjen med en betydelig emosjonell gevinst.»