Leie eller eie?

I Villa Montebello er dette et valg du ikke trenger å ta hensyn til. Her velger du boformen som passer deg best; ser du for deg å bo her i en kortere periode, er leie et godt valg. I et lengre perspektiv vil et kjøp av våre selveierleiligheter etter all sannsynlighet være en smart investering – det er allerede flere som har valgt denne løsningen i Villa Montebello. Uansett hva du velger vil du ha de samme flotte tjenestene og fellesarealene tilgjengelig for deg som beboer.

Når det offentlige tilbudet ikke er det smarteste valget

I Norge er vi privilegert med et av de aller beste helsetilbud i verden. Alle, uansett alder, bakgrunn og livssituasjon skal få tilbud fra det offentlige om nødvendig pleie. Dette kommer med en pris; et pleietrengende menneske betaler 85% av pensjonen sin til det offentlige – en betydelig andel av personinntekten. For en minstepensjonist er dette en helt grei løsning, vinningen går stort sett opp i spinningen. For et menneske med en betydelig inntekt fra pensjon og andre ytelser, vil dette derimot bli en ligning med stort sett bare negative faktorer; utgiftene vil overstige prisen på tjenesten. I slike tilfelle vil Villa Montebello, i samarbeid med en av markedets mest anerkjente leverandører, kunne tilby omsorgstjenester av høy kvalitet tilpasset hver enkelt beboer, til konkurransedyktige vilkår.

Leietaker

Som leietaker er mye inkludert. Leien vil dekke alt av bokostnader og fellesutgiftene er inkludert. Det samme er kostnadene til vår ansatte sykepleier, samt vaktmester, vask av fellesområdene og mye mer. Ytterligere tilvalgstjenester faktureres separat etter dine behov.

Forhør deg med oss via kontaktskjema eller telefon

Selveier

Som selveier i Villa Montebello vil du ha reduserte månedlige kostnader, og nyte godt av eventuelle verdistigninger i boligmarkedet. Du betaler fellesutgifter som normalt for en selveier, og disse dekker vaktmester, vask av fellesarealer og mye annet. Også her faktureres tilvalgstjenestene separat etter dine egne behov.

Kontakt oss for mer informasjon